دوازدهمين جانشين

“دوازدهمين جانشين”

بعد از پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) چه كسانی جانشين ايشان می‌شوند؟ دينی كه طبق ادعای خود قرار است تا آخر عمر دنيا پابرجا و جاودانه بماند و بشریت را به سعادت برساند،چه سازوکاری برای حفظ

بیشتر بخوانید...