دنیا

«زندگی برای هميشه»

باسمه تعالی زندگى تنها نفس كشيدن و زنده‌بودن نيست و در محدودۀ “دنيا” هم خلاصه نمى‌شود. به راستی، حيات ابدى، سعادت، عزت و شخصيت حقيقی به چيست‌؟ مرز ميان “حيات انسانى” و “حيات حيوانى” چيست‌؟ پاسخ امثال اين‌گونه پرسش‌ها را

بیشتر بخوانید...

«پند حکیم»

دنیا و دنیا پرستی در نزد اهل آخرت آن قدر مذموم و ناپسند است که آنان در پندهای خود به اهل دنیا کوشیده اند با بیانات تکان دهنده خویش چنین افرادی را از خواب غفلت بیدار کنند. عیسی بن مریم

بیشتر بخوانید...

«بازاری متفاوت»

بدون شک تاکنون بارها به بازارهای مختلف مراجعه و برای یک بار هم که شده، مراودات اقتصادی را تجربه کرده ایم. چه بسا در این بازارها هم به خرید و فروش پرداخته باشیم. طبیعتا گاه سود کرده‌ایم و گاهی نیز

بیشتر بخوانید...