“و پیامبر عرضه می‌دارد: پروردگارا ! قوم من قرآن را رها کردند.” بر اساس آیات قرآن کریم، این شکایتی است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز قیامت از امت خویش به درگاه الهی دارد. از آنجایی که قرآن کریم،…