پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در شرایطی از دنیا رفت که جامعه اسلامى در بدترین وضعیّت قرار داشت؛ چرا که از نظر تهدیدات خارجی، دولت قدرتمند روم و ایران، حکومت اسلامى را تهدید می کردند (و اصرار  آن حضرت مبنى بر…