“برترین خرد، شناخت انسان نسبت به خود است.”                                                                        (امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام))                                               دقت داشتن به گفتار، رفتار و اعمالی که مرتکب می‌شویم و یا به عبارت دقیق تر، شناخت خود و اعمالمان و کسب مهارت خودآگاهی، وظیفه هر انسانی است. اهمیت این…