از پایه‌های ادیان الهی توجه به آخرت و این نکته است که سعادت انسان مرهون اعمال او در این دنیا می‌باشد. در این خصوص خداوند متعال مواعظی به حضرت عیسی (علیه السلام) فرمود: “ای عیسی! مرا نسبت به خود نزدیک دان همان‌طور که آنچه در…