عيد سعيد فطر, مناسبت نامه

«خاضعانه به پیشگاه پروردگار …» 

سالها بود که مردم این ذکرها را درست نشنیده‏ بودند و وقتی آن حال الهى امام (علیه السلام)را دیدند که منقلب شده و خودش را در حضور پروردگارش مى‏برد تا نماز عید فطر بخواند و اشک هاى مبارکش جارى است، کمی بیشتر به خود آمدند….

امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام), مناسبت نامه, ولادت امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«امام، مراقب شیعیان…» 

على بن یقطین در ظاهر از مقربان و نزدیکان هارون الرشید و در باطن، از شیعیان و محبین امام موسى کاظم (علیه السلام) بود. او پیوسته در خفا با امام کاظم (علیه السلام) مکاتباتی داشت،خمس مال خود و هر طرفه و تبرکى که بدست می…