عيد سعيد مبعث, مناسبت نامه

«بعثت: سرآغاز کمال انسانیت» 

در روزگار بعثت تنها یک ششم مردم عربستان شهرنشین بودند و دیگران چادرنشین و بیابان‌گرد. کار گروهی از آنان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران جاهلیت می‌گوید: کار ما غارتگری است و هجوم به همسایه، و گاه اگر جز…

عقاید, قرآن

اعجاز قرآن 

آیا زمان معجزه‌ها سپری شده است؟ و ما دیگر شاهد وقوع آنها نخواهیم بود؟ آیا از آنجا که معجزات انبیای گذشته مربوط به زمان و مکان خاص خودشان بوده است ما باید با استفاده از اسنادی که از گذشته به جا مانده از آن معجزات…