پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم): “من به سوى مردم سپید و سیاه و سرخ (همگان) مبعوث شده‏‌ام‏…” بلال حبشیِ سیاه‌پوست، سلمان فارسی، صهیب رومی و ابوذر غفاری و خیل زیادی از یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به…