خداشناسي

خدای مسلمین – خدای مسیحیان

متن سوال: آيا خداي مسلمين با خداي مسيحيان يکي است؟ متن جواب: در پاسخ به ذکر عده اي از آيات قرآني که بيانگر عقيده مسلمانان نسبت به ذات مقدس خداوند است مي پردازيم . البته لازم به تذکر است که

بیشتر بخوانید...