حکمت های ناب

نگاهي متفاوت

در هياهوي زندگي امروز انگار بسياري از واﮊه ها, ديگر رنگ باخته . برادري, شرف, بزرگواري … گويي به زمان ديگري تعلق دارند. به زماني كه پدري درعين بي نيازي, مي پرسد آنچه را كه مي داند و پسر مي

بیشتر بخوانید...