متوکل بن هارون که از یاران امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) است، نقل می کند در دیداری که هنگام بازگشت از سفر حج با یحیی بن زید (نوه امام سجاد(علیه السلام)) داشتم، او را از پیشگویی امام صادق(علیه السلام) نسبت به شهادتش با خبر…