عيد سعيد مبعث, مناسبت نامه

«بعثت: سرآغاز کمال انسانیت» 

در روزگار بعثت تنها یک ششم مردم عربستان شهرنشین بودند و دیگران چادرنشین و بیابان‌گرد. کار گروهی از آنان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران جاهلیت می‌گوید: کار ما غارتگری است و هجوم به همسایه، و گاه اگر جز…

حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها), مناسبت نامه

« بانویی روشن بین» 

خویشتن را در آستانه سعادت و نیک بختی یافت و آرزوی بزرگ زندگی اش را برآورده نگریست. موج شادی و شادمانی کران تا کران دل نا آرام او را گرفت و خانه و زندگی و دفتر بزرگ تجارت و مدیریت او را نیز در بر…

حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها), مناسبت نامه

«سعادت در گروی اطاعت » 

تاریخ بشر از ابتدا تا کنون زنان فراوانی را به خود دیده است. در هر دوره، هزاران هزار زن با اخلاق و منش‌های متفاوت پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما در این میان، برخی از زنان در عصر خود بین دیگران درخشیده‌اند و برخی دیگر…