حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها), مناسبت نامه

« بانویی روشن بین» 

خویشتن را در آستانه سعادت و نیک بختی یافت و آرزوی بزرگ زندگی اش را برآورده نگریست. موج شادی و شادمانی کران تا کران دل نا آرام او را گرفت و خانه و زندگی و دفتر بزرگ تجارت و مدیریت او را نیز در بر…

حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها), مناسبت نامه

«سعادت در گروی اطاعت » 

تاریخ بشر از ابتدا تا کنون زنان فراوانی را به خود دیده است. در هر دوره، هزاران هزار زن با اخلاق و منش‌های متفاوت پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما در این میان، برخی از زنان در عصر خود بین دیگران درخشیده‌اند و برخی دیگر…

حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها), مناسبت نامه

«شهبانوی قریش» 

مکه، صدای همهمه ی کاروان را که به شهر نزدیک می‌شد، می‌شنید. مردم به پیشباز آمده بودند. صدای زنگ شتران با سرود و سروش پیشبازان در هم آمیخته بود و هیاهویی به پا کرده بود. کاروان به شهر رسید و آرام گرفت. در همین حال…

حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها), مناسبت نامه

« خاطره‌ای ماندنی » 

علاقه و محبت خود را به او انکار نمی کرد و هیچکس برایش، جای او را نمی گرفت. صفحات تاریخ یکی پس از دیگری ورق می‌خورد، اما چند صفحه نخستین آن که نام او را در کنار نام پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)…

حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها), مناسبت نامه

« آرزوی من، خشنودی تو » 

“… ما سروران و پیشگامان عرب هستیم و شما نیز شانی دارید. قبیله‌ی من فضایل شما را انکار نمی‌کند و هیچ کس افتخار و شوکت شما را نادیده نمی‌گیرد… ما خواستار آن بودیم که با محبت و جلال شما پیوند بر قرار کنیم. پس ای…