عيد سعيد قربان, مناسبت نامه

« باطن ذبح قربانی » 

یکی از واجبات حج تمتع، قربانی کردن در منى و در روز عید قربان است. ذبح قربانی‌ به دست حجّاج مسلمان خاطرۀ جالب توجه و الهام‌بخش دو بنده یکتاپرست و با اخلاص خدا یعنی ابراهیم و اسماعیل (علیهما السلام) را در دل‌ها زنده مى‌سازد؛ صحنه…

عيد سعيد قربان, مناسبت نامه

” هر چه دارم ، از تو و همه از برای توست . . . “ 

از جمله وظائف واجب در منی (برای کسیکه حج تمتع بجا می آورد) بعد از رمی «جمره عقبه» در روز عید قربان، کشتن حیوانی (شتر یا گاو یا گوسفند) است  که فربه و بی عیـب بـاشـد و این عـمل را از آن نـظـر که عـبـادت…