حاميان اسلام

«آزار دردانه رسول؟»

مردم همه از جایگاه ویژه او نزد پیامبر مطلع بودند، بارها از رسول خدا) صلی الله علیه و آله و سلم( شنیده بودند که مي‌فرمود: “فاطمه، پاره ي تن من است؛ هر كس او را بيازارد مرا آزرده است.”[note]1- قال

بیشتر بخوانید...