حالت شادمانی

«بیدارشدن با خوابیدن»

به یاد مرگ و سراى بعد از آن یعنی عالم برزخ و قیامت[note]1- بر اساس تعالیم اسلامی انسان پس از مرگ وارد عالمی به نام “برزخ” می‌شود و پس از مرگِ تمامی موجودات و گذشت مدتی، عرصه قیامت بر پا

بیشتر بخوانید...