چند روزی است که از عاشورای حسینی ، آن حماسه عظیم و سند مظلومیت اهل بیت پیامبر (ص)  می گذرد . پس از حادثه عاشورا و شهادت جانگداز سیدالشهدا (ع) و یاران با وفایش ، یزید – حاکم جائر اموی و عامل اصلی جنایت هولناک…