حادثه عاشورا و شهادت جانگداز سيدالشهدا

پیام آوری بی مانند

چند روزي است که از عاشوراي حسيني ، آن حماسه عظيم و سند مظلوميت اهل بيت پيامبر (ص)  مي گذرد . پس از حادثه عاشورا و شهادت جانگداز سيدالشهدا (ع) و ياران با وفايش ، يزيد – حاکم جائر اموي

بیشتر بخوانید...