باورهای ما به عنوان یک مسلمان چیست؟ آیا دین خود را به خوبی می‌شناسیم؟ در زمان حیات امام هشتم حضرت رضا (علیه السلام)، مأمون خلیفه وقت از ایشان درخواست کرد که به‌ طور اجمال و خلاصه اسلام خالص را براى او بنویسد؛ حضرت در نوشتاری…