جهان بيني

«ایده آل»

امام رضا (علیه السلام) می فرمایند: “يك ساعت فكر بهتر از عبادت يك سال مى ‏باشد.” از آن حضرت سؤال شد که معنى اين حديث چيست؟ فرمود: “در خانه‏ هاى خراب و منازل خالى عبور مى ‏كنى و مى ‏گویى

بیشتر بخوانید...