روز عید فطر یکی از حساس‌ترین اوقاتی است که در آن به واسطه یک ماه روزه‌داری و اطاعت فرمان الهی وعده استجابت دعا داده شده است. به عبارت دیگر، اگرچه روز عید اولین روز ماه جدید است و ماه رمضان به پایان رسیده است، اما…