به یاد مرگ و سراى بعد از آن یعنی عالم برزخ و قیامت بودن، یکی از بهترین موعظه‌ها و سازنده‌ترین اندرزها براى هر انسان است. کلام پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در این خصوص نیز همین مطلب را بیان می‌کند که آن…