یکی از مسائلی که در مباحث کلامی مربوط به امامت جایگاه ویژه‌ای یافت، این بود که: “آیا ممکن است فردی در سنین اندک به مقام امامت برسد؟” این مسأله از آن هنگام که امام جواد (علیه السلام) در سال 203 هجری به در سن هشت…