امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام), مناسبت نامه, ولادت امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام)

«زیارتی جامع» 

انسان، ذاتا موجودى اجتماعى است که با همنوع خود انس مى گیرد و رابطه اجتماعى برقرار مى نماید. از این رو، دیدار همراه با میل و محبت انسان ها با یکدیگر، ریشه در فطرت آنها دارد و زیارت در واقع، تأمین کننده یکى از نیازهاى…

امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام), مناسبت نامه, ولادت امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام)

«نزدیک ترین راه» 

“شما را در درگاه خدا شفیع قرار می­دهم و به وسیله شما به او تقرب می­جویم و شما را در همه حالات و کارهایم در پیش روی خواسته ­ها و حاجات و تصمیم ­هایم (به عنوان شفیع) قرار می­دهم.” (فرازی از زیارت جامعه کبیره نقل…