جاذبه

«میلاد سرخ»

وقتى که هدف انسان، مشخص، متعالى و پرجاذبه باشد و او، سراپا شوق و بى تابى براى رسیدن به آن هدف متعالی باشد، در این صورت، مشکل ترین مشکلات و شکننده ترین ضربه‌ها و بزرگترین سنگ هاى سر راه، به

بیشتر بخوانید...