تکبر

«گوهر تواضع»

باسمه تعالی در آموزه‌های اسلامی، تواضع و فروتنی یکی از ارزشمندترین مکارم اخلاقی به شمار می‌رود و عموماً مردم، فرد متواضع را دوست دارند. خداوند در قرآن کريم می‌فرمايد: “و بندگان خداى رحمان كسانى‏اند كه روى زمين با تواضع گام برمى‌دارند.”[note]1-

بیشتر بخوانید...

منش فروتنان

يکی از مشکلات رايج در عرصۀ اجتماع، بروز تکبّر و خودبزرگ‌بینی در برخی اقشار و مناصب اجتماعی است. منشأ اين تکبّر، چه مقام چندروزۀ دنيا، چه دارایی، چه زيبایی ظاهری، چه علم و چه قدرت باشد، نزد خداوند متعال ناپسند

بیشتر بخوانید...

” به چه می نازیم ! … “

اگر تاريخ سراسر عبرت جهان را بررسى كنیم و درباره سرنوشت فرعون ها، نمرودها، كسراها، خاقانها و قيصرها و سرانجام كار هريك كمى مطالعه كنیم، متوجه می شویم پيروزى هاى زودگذر جهان چيزى نيست كه بتوان بر آن تكيه كرد

بیشتر بخوانید...

“بزرگ؛ اما فروتن”

“بعد دیگر شخصیت حسین (علیه السلام) که مرا شیفته خود کرده، تواضع ایشان در کنار روح انقلابی است. این دو خصیصه [غالبا] نمی‌تواند در یک شخص جمع شود. تواضع از صفات و ویژگی‌های برگزیدگان خداست. او در عین احساس عزت

بیشتر بخوانید...