تواضع

«گوهر تواضع»

باسمه تعالی در آموزه‌های اسلامی، تواضع و فروتنی یکی از ارزشمندترین مکارم اخلاقی به شمار می‌رود و عموماً مردم، فرد متواضع را دوست دارند. خداوند در قرآن کريم می‌فرمايد: “و بندگان خداى رحمان كسانى‏اند كه روى زمين با تواضع گام برمى‌دارند.”[note]1-

بیشتر بخوانید...

منش فروتنان

يکی از مشکلات رايج در عرصۀ اجتماع، بروز تکبّر و خودبزرگ‌بینی در برخی اقشار و مناصب اجتماعی است. منشأ اين تکبّر، چه مقام چندروزۀ دنيا، چه دارایی، چه زيبایی ظاهری، چه علم و چه قدرت باشد، نزد خداوند متعال ناپسند

بیشتر بخوانید...

«هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است»

روش تبليغى همه پیامبران الهی بر تواضع و فروتنى استوار گشته است؛ زیرا كسى كه مى‏خواهد پيامى، آن هم پيام پروردگار را به مردم برساند، بايد در مقابل مردم در نهايت درجه خضوع و فروتنی باشد. يعنى پرمدعايى نكند، اظهار

بیشتر بخوانید...

«سیره متواضعان»

همه انسان­ ها از نزدیکی و علاقه دیگران نسبت به خود احساس شادمانی و رضایتمندی دارند. یکی از زیباترین رفتارهایی که افراد را به ما نزدیک می­کند و در تعالیم پیشوایان دین بسیار مورد سفارش قرار گرفته است، تواضع در

بیشتر بخوانید...

« عزت به شرط ذلت! »

تعادل بین حالات درونی و حرکات بیرونی انسان، موضوعی است که سبب می‌شود آدمی بتواند ویژگی‌های مثبت خود را در مقابل رویدادهای خوب و بد حفظ کند. این تعادل به معنی آن است که انسان، نه دچار خودبزرگ بینی و

بیشتر بخوانید...