تنگدستی

«بهوش باشیم …»

“وقتی پنجمین از اولاد هفتمین از امامان غایب شد، در آن هنگام خود را به پناه خدا ببرید! از خدا پناه بخواهید در باره دینتان که کسی شما را از دینتان باز نگرداند …” [note]1- اصول کافی، جلد 1، صفحه

بیشتر بخوانید...