چون مأمون تصمیم گرفت، دخترش ام‌الفضل را به همسری ابو جعفر محمد بن علی (علیه السلام) در آورد، بنی‌عباس از این تصمیم آگاه شدند، پس بر او تندی کردند و این تصمیم او را زشت شمردند و ترسیدند که عاقبت کار با جواد (علیه اسلام)…