امام‌حسین‌‌ (علیه السلام) هرگز تحت‌ تأثیر خشم و غضب، کاری را انجام نداد و هیچ گاه از میانه‏‌روی و کرامت به ‌قدر چشم برهم‌زدنی فاصله نگرفت. یکی از نمایش‌های حُسن خلق و کَرَم آن حضرت – که نشان می‏دهد آن امام‌شهید در برابر عوامل غضب، خشم و…