تلاش

«ارزش کار»

رفتار و گفتار امامان ما، نشان می‌دهد که هر انسانی، در هر رتبه و مقامی باید برای بدست آوردن روزیش تلاش کند و برای رسیدن به آن، چشم امید به مال و ثروت دیگران نداشته باشد. همچنین آنان به ما

بیشتر بخوانید...

«اسلام و حياتی دوباره»

مغيرة‌بن‌شعبه، والی منصوب معاویه در بصره بود. در زمانی‌که معاويه برای محکم‌کردن جانشينی پسرش، يزيد، تلاش می‌کرد، مغيرة‌بن‌شعبه برای تثبيت حکومت خود در بصره همراه با پسرش نزد معاويه در شام رفتند. پسر مغيره می‌گويد: “شبی پدرم از نزد معاويه

بیشتر بخوانید...