پرسش و پاسخ

تقیه 

متن سوال: تقیه چیست و از کجا آمده است؟ متن جواب: در نظر دین اسلام ، عقیده انسان از جان او دارای ارزش بیشتری است . تاجایی که در برخی موارد انسانها جان خود را فدای ایمان و عقیده خویش می کنند . اما این…

امامت, عقاید, مهدویت

غیبت مهدی (علیه السلام) 

همانطور که ذکر شد، به تدبیر خدای عالم، مهدی (علیه السلام) از چشمهای انسانیان به دور است؛ ولی در این عصر غیبت بر شیعیانش و بر نیکوکاران دیگر ادیان لطف بی‌حساب دارد. او به کرات به شیعیان و دیگر انسانها یاری رسانده است و در…