«دعبل خزاعى» خود را به شهر مرو رساند و بر امام رضا (علیه السلام) وارد شد. او با اشتیاقی زیاد به حضرت (علیه السلام) گفت: “ای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) من قصیده‌ای ساخته و سوگند یاد کرده‌ام که براى…