« تفاوت در معجزات » امام رضا (علیه السلام) می‌فرمایند: “دوست هر کس عقل او، و دشمنش جهل اوست.” روزی ابن سِکّیت – یکی از ادبای مشهور در زمان امام رضا (علیه السلام) – از ایشان سؤال کرد: “برای چه خداوند موسی ابن عمران (علیه…