روزی حضرت زهرا (علیها السلام) بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به ایشان فرمود: “برو و پسر عمویم علی و فرزندانم حسن و حسین را به نزد من بیاور.” پس از اندکی…