تذکر

« اخلاق انتقاد »

شاید برای ما هم پیش آمده باشد که از سر حسن نیت بخواهیم تذکر و انتقاد صحیحی را نسبت به دوست یا برادر دینی خود مطرح کنیم، اما ناخواسته موجبات ناراحتی و کدورت وی را فراهم آورده باشیم. ولی آیا

بیشتر بخوانید...

خدای مسلمین – خدای مسیحیان

متن سوال: آيا خداي مسلمين با خداي مسيحيان يکي است؟ متن جواب: در پاسخ به ذکر عده اي از آيات قرآني که بيانگر عقيده مسلمانان نسبت به ذات مقدس خداوند است مي پردازيم . البته لازم به تذکر است که

بیشتر بخوانید...