دسته بندی: سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«شکست یا پیروزى»

خنده و گریه، شادى و غم، شکست و پیروزى و یک قدم بالاتر، زندگى و مرگ، قابل تفسیر نخواهد بود؛ مگر این که بدانیم که

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

« روز واقعه »

بامداد روز عاشورا، سید الشهدا (علیه السلام( یاران خویش را که سى و دو سواره و چهل تن پیاده بودند، سازمان داد. “زهیر” را بر

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«جبران محبت»

سید مرتضى در کتاب عیون المعجزات از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت می کند که فرمود: اهل کوفه به حضور امیرالمؤمنین امام علی (علیه

ادامه مطلب »

«روشنای جاویدان»

یکی از موضوعات مهمی که در خصوص حرکت امام حسین (علیه السلام) در میان متفکران و حتی مردم عادی بارها و بارها مطرح گردیده و

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«خورشید به خون نشسته»

و آنگاه، حسین (علیه السلام)، دشمن را به مبارزه فرا خواند و در همان حال مى ‏فرمود: ” شهادت از پذیرش ننگ سزاوار تر، و

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«مرا حقی است بر گردن …»

راوی می‌گوید: خدمت امام کاظم (علیه السلام) رسیدم و عرض کردم: “همسر من و همسر ابن مارد برای شرکت در مجالس عزا از خانه خارج

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«در آغوش شمشیرها»

نزدیک به پنج دهه بعد از وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، مسلمانانى که در مرکز اسلام، یعنى مکه و مدینه،

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

« قیامی فراگیر»

اواخر عمر معاویه بود. او با دسیسه‌های شیطانی خویش یزید فرزند پلید خود را به ولایتعهدی خویش انتخاب نمود[note]1- بنا بر صلح میان امام حسن

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«ارتشی فاتح»

عمده قیام ها از دو بخش مبارزه و پیام تشکیل می‌گردد. مقصود از مبارزه، مجاهدت و جانبازی در راه آرمان مقدس است. مقصود از بخش

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«میلاد سرخ»

وقتى که هدف انسان، مشخص، متعالى و پرجاذبه باشد و او، سراپا شوق و بى تابى براى رسیدن به آن هدف متعالی باشد، در این

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«حرکت به انگیزه هدایت »

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: “هرکس فرمانروای ستمگر و ظالمی را بنگرد که محرمات الهی را حلال شمرده، پیمان خدا را

ادامه مطلب »

«فتح خون»

«آیا خلیفه و جانشین شما نزد شما مقرب تر است یا فرستاده ی (خدا برای) شما؟»(1) این سخن، سخن”حَجّاج” -استاندار خونخوار کوفه- در زمان خلافت “عبد

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«بر تو امید بسته ام»

داشـتـن تـکـیـه گـاهـى قـدرتـمـنـد و اسـتـوار در شـدایـد و حـوادث، عـامـل ثـبـات قـدم و نـهـراسـیـدن از دشـمـنـان و مـشـکـلات اسـت. توکل، تکیه داشتن بر نیروى

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

« حسن انتخاب »

“چون از خانه بیرون آمدم صدای منادی را شنیدم که سه نوبت مرا ندا کرد که : تو را به بهشت بشارت باد! من با

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«آبروی شجاعت»

شجاعت در زندگی روزمره ی ما، جایگاهی ویژه دارد. جایگاهی مقدس و قابل ستایش، که در مواجهه با خطر معنی می‌یابد. شاید بالاترین مرتبه ی

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

« حسین، شهید آگاه »

غالباً در انقلاب های سیاسى، رهبران انقلاب براى غلبه بر دشمن از تطمیع و تهدید، گردآوری نیرو و اسلحه و انواع اعمال غیرانسانی خوددارى نمى

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«مناجات امیر عشق»

 روز عاشورا ،حسین بن على (علیه السلام) با اینکه مى دید دشمن به تمام معنا آماده جنگ است تا آنجا که از رسیدن آب نیز به اردوگاه و

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«تسلیم محبوب»

کسانی هستند که به صحنه ی خونین عاشورا، با دید تعجب و حیرت می نگرند و نمی توانند این حقیقت را در فکر خود هضم

ادامه مطلب »