دسته بندی: امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

“برنامه ریزی”

چگونه عمری هدفمند داشته باشم؟! چگونه از فرصت محدود این دنیابه نحو احسن استفاده کنم؟! چه کارهایی را در برنامه‌ریزی زمان خود بگنجانم؟! اکثر ما

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« آوای مسیح »

“بریهه” بزرگ مسیحیان بود که هفتاد سال پیشوایی آنان را بر عهده داشت. هر آنچه از مسیح (علیه السلام) اعم از آیات، صفات، دلایل و

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«امام، مراقب شیعیان…»

على بن یقطین در ظاهر از مقربان و نزدیکان هارون الرشید و در باطن، از شیعیان و محبین امام موسى کاظم (علیه السلام) بود. او

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«عیب جویی یا عیب پوشی؟»

شاید تاکنون در زندگی خود اشخاصی را دیده باشیم که با عیب جویی(1)  از دیگران، زمینه بدبینی، کدورت، جدایی و حتی خشونت را در میان افراد

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«معجزه دوستی»

حتما تا به حال آمار مشکلات اجتماعی و جهانی توجهتان را به خود جلب کرده است. خشونت ها، جدایی ها، قتل ها، خودکشی ها، مشکلات

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«متهم کیست؟»

دانش امامان(علیهم السلام)، گوهری است که همواره روشنگری می‌کند. این علم، نزد آنان همچون خورشیدی تابان است که شرایط، در آن تاثیری ندارد و در

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«آب حیات»

صفوان بن یحیى از امام کاظم )علیه السلام( روایت می‌کند که فرمود: “از آن گاه که آدم )علیه السلام( درگذشت تاکنون، خداوند زمین را خالى

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

” در جستجوی عقل “

گاهی برخی از حقیقت ها گسترده تر از آن چیزی هستند که تصورش را می کنیم. لذا چه بسا آگاهی از محدوده وسیع آنها بتواند

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« احسان به دشمن »

در شهر مدینه مردی گمنام و فرومایه به سر می‌برد که با امام کاظم (علیه السلام) دشمنی شدید و کینه قلبی دیرینه‌ای داشت. حکومت وقت

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

” شادمانی دل مؤمن “

حضرت امام موسی کاظم(علیه السلام) در زمان خویش به صابر و امین لقب یافته بودند و به عبد صالح شناخته شده، به کاظم مشهور گردیدند.

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« … و دشمن شهادت می‌دهد »

سفیان بن نزار می‌گوید روزی نزد مأمون بودیم. او گفت: آیا می‌دانید من تشیع را از چه کسی آموختم؟ همه گفتند: نه؛ به خدا نمی‌دانیم.

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« رضایت به بقای ظالم، هرگز! »

صفوان بن مهران جمال، هر چند از نزدیکان دستگاه خلیفه به شمار می‌رفت، و سوابق زیادی در دستگاه خلافت خصوصا با شخص هارون الرشید داشت،

ادامه مطلب »