دسته بندی: امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«پند و موعظه»

هیچ کس نیست که از موعظه بى‏ نیاز باشد و هیچ جامعه ‏اى نیست که احتیاج به پند و نصیحت نداشته باشد. موعظه کلامى است

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«سرچشمه علوم الهی»

“عبداللَّه بن نافع أزرق” یکی از سران خوارج بود که جزو سرسخترین دشمنان امیرالمؤمنین (علیه السلام) و خاندان ایشان به شمار می‌رفت. او پیوسته می‌گفت:

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«سه موقعیت، سه عکس العمل»

در طول زندگی، گاهی انسان در موقعیت هایی قرار می‌گیرد که برخی ویژگی‌های پنهان شخصیتی وی آشکار گشته و شناخته می‌شود. “رضایت”، “غضب” و “قدرت”

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«یهود و اسرائیلیات‏»

از جمله گروه هاى خطرناکى که در دوران ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامى حضور داشتند و تأثیر عمیقى در فرهنگ آن روزگار بر

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«پسندم همان که او پسندد ..»

یار دیرین رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، جابر بن عبد الله انصاری که دیگر پیر و فرتوت گشته بود، در بستر

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

« بازار دنیا »

” دنیا نوعى از بازار کسب و تجارت است، عدّه اى در آن سود مى برند و عدّه اى از آن خارج مى گردند؛ در

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

“مردی از اهل بهشت”

محبت یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی انسان است؛ همه ما نسبت به عده‌ای احساس محبت می‌نمائیم و به آنان علاقه مندیم و در مقابل،

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

” به چه می نازیم ! … “

اگر تاریخ سراسر عبرت جهان را بررسى کنیم و درباره سرنوشت فرعون ها، نمرودها، کسراها، خاقانها و قیصرها و سرانجام کار هریک کمى مطالعه کنیم،

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

« به عمل کار برآید … »

و ابلیس قسم یاد کرد که نوادگان آدم را از راه راست منحرف نماید… آری! شیطان این دشمن کینه توز انسان، با کمال صراحت در

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

« جور دیگر باید دید »

هر عملی به هر اندازه هم در نظر انسان کوچک و کم اهمیت جلوه کند، ممکن است نردبانی بلند برای رسیدن به رضای خداوند شود،

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

« میراثی عظیم »

با نگاهی کوتاه به کتب فقهی و تفسیری شیعه، به خوبی می‌توان دریافت که بخش زیادی از روایات فقهی، اخلاقی و تفسیری شیعه از امام

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

این گونه باش …

قسمتی از وصایا و سفارشات امام محمد باقر (علیه السلام ) به  جابر جعفی (از اصحاب حضرت ) : و تو را به پنج چیز

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

« سرچشمه علوم الهی »

عبداللَّه بن نافع بن ازرق یکی از سران فرقه خوارج بود که جزو سرسخترین دشمنان حضرت علی و خاندان وی (علیهم السلام) به شمار می‏رفت.

ادامه مطلب »