دسته بندی: حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها)

حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها)

« بانویی روشن بین»

خویشتن را در آستانه سعادت و نیک بختی یافت و آرزوی بزرگ زندگی اش را برآورده نگریست. موج شادی و شادمانی کران تا کران دل

ادامه مطلب »
حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها)

«سعادت در گروی اطاعت »

تاریخ بشر از ابتدا تا کنون زنان فراوانی را به خود دیده است. در هر دوره، هزاران هزار زن با اخلاق و منش‌های متفاوت پا

ادامه مطلب »
حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها)

«شهبانوی قریش»

مکه، صدای همهمه ی کاروان را که به شهر نزدیک می‌شد، می‌شنید. مردم به پیشباز آمده بودند. صدای زنگ شتران با سرود و سروش پیشبازان

ادامه مطلب »
حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها)

« خاطره‌ای ماندنی »

علاقه و محبت خود را به او انکار نمی کرد و هیچکس برایش، جای او را نمی گرفت. صفحات تاریخ یکی پس از دیگری ورق

ادامه مطلب »
حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها)

« آرزوی من، خشنودی تو »

“… ما سروران و پیشگامان عرب هستیم و شما نیز شانی دارید. قبیله‌ی من فضایل شما را انکار نمی‌کند و هیچ کس افتخار و شوکت

ادامه مطلب »