روز: مرداد ۹, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

  1. Home
  2. »
  3. Eid al-Ghadir
  4. Blogs for مرداد ۹ام, ۱۴۰۰
Eid al-Ghadir

Precedents to succession

Judaism, Christianity and Islam share common origins, possess a scripture that is central to their internal view of history and faith, and are associated with

ادامه مطلب »
عيد سعيد غدير خم

جانشینی در ادیان

یهودیت، مسیحیت و اسلام ریشه‌های مشترکی دارند؛ همه دارای یک کتاب آسمانی هستند که از منظر تاریخی و عقیدتی نقش محوری در آیین آن‌ها ایفا

ادامه مطلب »