روز: شهریور ۹, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شهادت سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«زمان خداحافظی!»

باسمه تعالی در روز عاشورا، وقتى که حضرت ابوالفضل (علیه السلام) شهید شد و سیدالشهدا (علیه السلام) از کنار بدن پاره‌پاره برادرش برخاست، نگاهى به

ادامه مطلب »