پرداخت ریالی همیاری

شما همیاران گرامی موسسه رشد میتوانید مبالغ مد نظر خود را از دو طریق زیر واریز نمایید :

واریز مستقیم به شماره حساب قرض الحسنه موسسه

شماره کارت موسسه رشد 6274121207357948 بانک اقتصاد نوین بنام بهزاد سراوانی

واریز از طریق صفحه حامی باش موسسه رشد توسط صفحه پرداخت زرین بال

(لازم به توضیح است که این روش شامل کسر کارمزد سایت حامی باش می شود