در هیاهوی زندگی امروز انگار بسیاری از واﮊه ها, دیگر رنگ باخته . برادری, شرف, بزرگواری … گویی به زمان دیگری تعلق دارند. به زمانی که پدری درعین بی نیازی, می پرسد آنچه را که می داند و پسر می گوید با آنکه می داند پدر بی نیاز است از شنیدن آن, تا که شاید زمانی دیگر خسته ای چون من, تو, ما, بیگانگی خویش را با این کلمات بشکند …

امیر المومنین( علیه السلام )فرزندم درستی چیست ؟

حسن بن علی(علیه السلام)پدر, درستی, از میان برداشتن بدی ها بوسیله ی نیکی هاست .

–          شرف چیست ؟

–          نیکی کردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .

–          جوانمردی چیست ؟

–          پاکدامن بودن …

–          پستی چیست ؟

–          به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندک چیزی دریغ ورزیدن .

–          کرم چیست ؟

–          بخشیدن قبل از خواستن …

–          فرومایگی چیست ؟

–          راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی کردن .

–           جود چیست ؟

–          بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.

–          بخل چیست ؟

–          آنچه که داری را شرافت(خود) پبنداری و آنچه که انفاق می کنی را  تلف شده بدانی.

–          برادری چیست ؟

–          وفاداری در سختی و آسایش.

–          ترس چیست ؟

–          دلیری بر دوست و گریز از دشمن .

–          غنیمت چیست ؟

–          گرایش به تقوی و پارسایی در دنیا , که نیکو غنیمتی است .

–          بردباری چیست ؟

–          خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن .

–          بی نیازی چیست ؟

–          دلخوش بودن به قسمت الهی , اگر چه اندک باشد …

–          فقر چیست ؟

–          حریص بودن بر هر چیزی …

–          ذلت چیست ؟

–          وحشت از حقیقت و راستی …

–          رنج بیهوده چیست ؟

–          سخن گفتن در باره ی چیزی که به دردت نمی خورد  .

–          بزرگواری چیست ؟

–          در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها   .

–          خردمندی چیست ؟

–          حفظ آن چیزی که به تو سپرده شده …

–          بلند مرتبگی چیست ؟

–          انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها .

–          دوراندیشی چیست ؟

–          بسیار بردبار و بودن و با نزدیکان با نرمی رفتار کردن .

–          سفاهت چیست ؟

–          پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان …

–          محرومیت چیست ؟

–          از دست دادن بهره ای که به تو داده شده است …

–          نادانی چیست ؟

–          شتاب دردستیابی به فرصت ها قبل از اینکه امکان پذیر با شد, و نیز خود داری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه میدانی). و چه نیکو یاوری است سکوت در بسیاری از مواقع, هر چند که سخن ور باشی.1

کمی که به واﮊه ها فکر می کنیم می بینیم, 

انگار می شود دوباره نگاه کرد,

طعم دیگری از زندگی راچشید

و رنگ دیگری از آن را تجربه کرد,

 نگاهی متفاوت و رنگی واقعی

ولادت با سعادت مظهر بزرگواری و بخشش,

کریم اهل بیت,

حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام)

بر شما دوست عزیز مبارک باد.

بر گرفته از کتاب کلمه الامام حسن (علیه السلام) , تالیف سید حسن شیرازی

(سخنان امام حسن(علیه السلام), ترجمه علیرضا میرزا محمد)

1384/7/28

…………………………………………

پاورقی ها :

  1. 1) بر گرفته از کتاب کلمه الامام حسن (علیه السلام) , تالیف سید حسن شیرازی

        (سخنان امام حسن(علیه السلام), ترجمه علیرضا میرزا محمد)