درد دل و صحبت با خدا آداب خاصی ندارد. نه زمان مشخصی دارد و نه مکانی. فقط لازم است بخواهی و سر حرف را باز کنی. تو در دل یا به آشکار حرف می‌زنی و خدا هم می‌شنود. بزرگان ما نیز این گونه بودند به هر بهانه‌ای دل به راز و نیاز و مناجات با معبود بی همتا می‌سپردند.

امام زین العابدین حضرت سجاد (علیه السلام) پس از یک ماه روزه‌داری، در روز عید فطر، چون از نماز عید باز می‌گشت؛ رو به قبله مى‏ايستاد و اين نیایش را با خالق بی‌همتا زمزمه می‌کرد:

“اى خداوندى كه رحم مى‏‌کنی بر آن كس كه بندگان تو بر او رحم نمى‏‌کنند!

اى خداوندى كه مى‏‌پذيرى آن را كه از هر شهر و دياری رانده شده است!

اى خداوندى كه افرادی که دست نياز به سويت دراز می‌کنند را تحقير نمى‏‌كنى!

اى خداوندى كه نوميد نمى‏‌گردانى آنان را كه به اصرار از تو چيزى خواهند!

اى خداوندى كه از درگاه خود نمى‏‌رانى آنان را كه نسبت به تو گستاخی می‌کنند!

اى خداوندى كه هدیه ناچيزی كه به پيشگاهت آورده شود را بر می‌گزينی، و كار کوچکی که برايت انجام شود را بدون پاداش نمى‌‏گذارى!

اى خداوندى كه اندك عملى را مى‌‏پذيرى و بر آن پاداش بزرگ مى‌‏دهى!

اى خداوندى كه نزديك مى‏‌شوى به هر كس كه به تو نزديك گردد!

اى خداوندى كه به نزد خود فرا مى‏‌خوانى آن كس را كه از تو روى گردانيده است!

اى خداوندى كه نعمت خود را تغيير نمی‌دهی و در كيفر گنهكاران شتاب نمی‌ورزى!

اى خداوندى كه نهال نيكى را مى‏‌پرورى تا به ثمر نشيند و گناهان را‏ عفو مى‏‌كنى تا يكسره محو شوند…

هر بزرگی در برابر تو کوچک است و هر شريفی در جوار شرف تو حقير است. آنان كه بر آستان ديگرى جز آستان تو وارد شدند، نوميد شدند و آنان كه به درگاهى جز درگاه تو روى نهادند زيان‌مند گرديدند و آنان كه به درگاه غير تو شدند به تباهى رسيدند و آنان كه سرزمين خرمی غیر سرزمین خرم فضل تو جستجو کردند، به قحطی و نایابی گرفتار شدند…

درگاه تو به روى علاقمندان گشوده است و بخششت برای درخواست‌کنندگان رواست و فريادرسی تو به فريادخواهان نزديك است.

اميدواران از تو نوميد نشوند و جويندگان از عطاى تو مأيوس نگردند و آمرزش‌خواهان از عقوبتت تیره بخت نمی‌گردند.

خوان نعمتت براى آنان كه نافرمانيت كنند گسترده است و بردباريت در حق آنان كه با تو خصومت ورزند مهياست… پس هر كس كه سزاوار سعادت باشد روزگارش به سعادت پايان يابد و هر كه سزاوار شقاوت بود به شقاوتش خوار خواهى ساخت…

حجت تو فراتر از آن است كه همه‌‏اش به وصف گنجد و مجد و بزرگيت برتر از آن است كه كسی به حقیقت و باطن آن رسد و نعمتت بيشتر از آن است كه تمام آن در شمار آيد و احسانت افزون‏تر از آن است كه كمترين آن را شكر توان گفت.

اين منم كه آهنگ درگاه تو كرده‏‌ام و احسان و فضل نيكوى تو را خواستارم. پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مناجات مرا بشنو و دعاى مرا اجابت كن و امروز مرا با نوميدى به پايان مرسان و در برابر خواسته‏‌هايم دست رد به سينه من مزن. من را با اکرام و سربلندی از نزد خود بازگردان كه تو در انجام كارهايت به تنگنا نمى‏‌افتى و نسبت به اداى آنچه از تو خواهند ناتوان نيستى. تو بر هر كار قادرى که هيچ حركت و نيرويی جز به ياری خداوند بزرگ نيست.”

زینت عبادت کنندگان، امام سجاد (علیه السلام) در نیایش خود با معبود بی همتا، حس امید و حسن ظنّ بنده نسبت به خالق یکتا را می‌آموزد که ای بندگان جز بر در آستان پروردگار خویش بر درگاه دگر نروید و اجابت خواسته‌هایتان را از فقط از او طلب کنید.

باشد که ما نیز در این عید بندگی از امام سجاد (علیه السلام) بیاموزیم و چنین با خدای خویش نیایش و راز و نیاز کنیم و از او درخواست کنیم دعای ما را بشنود و اجابت کند و امروز که عید فطر ماست با نا امیدی به پایان نرسد…

 (برگرفته از “صحیفه سجادیه ـ نیایش چهل و شش” (با تلخیص))

سایت رشد فرارسیدن عید بندگی خدا و دستيابی به رضای الهی،

عید سعید فطر

را به تمامی مسلمانان، خصوصا شما دوست گرامی تبریک و تهنیت می­گوید.