توجه به عمر محدود انسان و عاقبت پس از مرگ، می‌تواند مایه تأمل و تفکر باشد و این موضوعات می‌تواند انسانِ محو شده در هیاهو و زرق و برق دنیا را به لحظه‌ای درنگ وادارد.

روزی شخصی از امام حسن عسکری (علیه السلام) خواست که او را موعظه‌ای کوتاه نماید. ایشان در پاسخ او ابیاتی تنبه‌بخش سرودند:

“دنیا را می‌بینم که با جدیت تمام آماده رفتن است؛ نه دنیا برای زنده‌ای می‌ماند و نه زنده‌ای بر روی زمین باقی خواهد ماند؛ گویی مرگ و پیشامدهای روزگار مثل دو اسب مسابقه‌اند که به سوی انسان جوان می‌تازند؛1 پس ای فریب خورده دنیا، اندکی تأمل کن و از دنیا برای خودت توشه‌ای برگیر.

سپس چشم‌هایش را به سوی آسمان دوخت و دست‌هایش را بالا آورده و در حالی که قطرات اشک از گونه هایش سرازیر بود، (خداوند را مخاطب قرار داد و) فرمود:

ای کسی که به پیشگاه او تضرع می‌کنند! ای کسی که بر او تکیه می‌نمایند! ای کسی که هر آرزومندی به او امید بندد، نا امید نمی‌شود…

راوی ادامه می‌دهد:

مناجاتش که به پایان رسید، از هوش رفت! سرش را به دامن گرفتم و خاک را از صورتش پاک کردم. سپس در ادامه این ابیات را سرود:

غافل شدم در حالی که فرشته مرگ به دنبال من است و اگر امروز از مرگ فرار کنم، عاقبت چاره‌ای از سفر مرگ نیست؛ جسمم را با لباس‌های نرم زینت دادم، ولی عاقبت روزی پوسیدگی جسم مرا فرا می‌گیرد، گویا می‌بینم که بدنم را در قبر گذاشته‌اند و بالای آن را با خاک پوشانده و در زیر آن لحد قرار داده‌اند؛

گویا می‌بینم زیبایی‌هایم از بین رفته و اثری از آن باقی نمانده است و دیگر گوشت و پوستی بر روی استخوان‌هایم باقی نمانده است؛

می‌بینم که عمرم رو به پایان است، به آرزوهایم نرسیده‌ام و هنوز زاد و توشه‌ای برای سفرم آماده نکرده‌ام…

البته از خداوند ترسیدم، ولی به گذشت او اتکا نمودم و به این که کسی غیر از او اهل بخشش نیست، پس تمام حمدها برای اوست؛

اگر چیزی غیر از مرگ و پوسیدن در قبر نبود و اگر وعده و وعیدی هم از طرف خدا در کار نبود؛ فکر مرگ و پوسیده شدن کافی است که انسان را از کارهای بیهوده جدا کند، لکن راه درست از اندیشه ما کنار رفته است…

من به هنگام مرگ و در قبر تنها هستم، قیامت هم تنها برانگیخته خواهم شد، پس ای یکتا بر

منِ تنها رحم کن.”2

 (برگرفته از کتاب “قادتنا کیف نعرفهم” تألیف “مرحوم آیت الله سید محمدهادی حسینی میلانی”)3

سایت رشد فرارسیدن 8 ربیع الاول،

سالروز شهادت پیشوای یازدهم شیعیان

امام حسن بن علی العسکری (علیهم السلام)

را به تمامی مسلمانان جهان، به خصوص شما دوست گرامی تسلیت می‌گوید.

پاورقی‌ها:

  1. 1- کنایه از اینکه حوادث روزگار و مرگ پیوسته و با شتاب به سوی انسان در حال حرکت هستند.
  2. 2- وسیله المآل، ص 426 و ابن حجر خلاصه روایت را در “الصواعق المحرقه”، ص 124، ذکر کرده است؛ السمهودی فی جواهر العقدین، ص 355.
  3. 3- در بازگردانی متن فوق از ترجمه کتاب با عنوان “امام حسن عسکری (علیه السلام) را چقدر می‌شناسیم؟” توسط محمد علی جابری با اندکی تغییرات استفاده شده است.