“زین واژگون، خورشید غرقه به خون … ”
 1. Home
 2. »
 3. سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)
 4. »
 5. “زین واژگون، خورشید غرقه به خون … ”

“زین واژگون، خورشید غرقه به خون … ”

فهرست مطالب

شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذکرونی

او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی

فانا السبط الذی من غیر جرم قتلونی

و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی

لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی

کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی

ترجمه اشعار بالا :

شیعیان من هنگامی که آب گوارا نوشیدید مرایادکنید

ویاهنگامی که از غریبی یاشهیدی(خبری)شنیدید، برمن ندبه نمائید

من، نواده(پیامبر) هستم که مرا بی گناه کشتند

وپس از آن از روی عمد، مرا پایمال خیل اسبان نمودند

ای کاش ، همگی در روز عاشورا بودید ومی نگریستید

که چگونه برای کودک خردسالم ، مطالبه  آب نمودم وآنان سرباززدند

فرازهائی اززیارت ناحیه مقدسه (زیارت امام زمان علیه السلام،  خطاب به امام حسین علیه السلام):

 “تو براى  پیامبر ( درودخدابراو و آل او باد) فرزند،وبراى قرآن سند  ،و براى  امّتِ  اسلام  بازوى توانا، و در طاعتِ  حقّ کوشا ، نگهبان عهد وپیمانِ الهى، دورى کننده ازطُرُقِ فاسقان ، عطا کننده و بخشنده به مسکین به سختی افتاده، صاحب رکوع و سجود طولانىبودی.

تا آنکه جور و ستم دستِ تعدّى دراز نمود، وظلم وسرکشى نقاب از چهره برکشید ، وضـلالت و گمـراهى پیروان خویش را فرا خواند ، با آنـکه تو در حَرَمِ جدّت متوطّن بودى، و از ستمکاران فاصله گرفته بودى، و مُلازمِ منزل ومحرابِ عبادت بوده، واز لذّت ها وشهوات دنیوى کناره گیربودى، وبرحسب طاقت وتَوانَت مُنکَر راباقلب وزبانت انکارمى نمودى، پس ازآن علم ودانشت اقتضاى انکارِ آشکارنمود، و برتو لازم گشت (لازم نمود)،بابدکاران رویاروى، جهادک نى، بنابراین درمیان فرزندان و خانواده ات، وپیروان ودوستانت روانه شدى، وحقّ وبرهان را آشکارن مودى، وباحکمت وپندواندرزِ نیکو (مردم را) بسوىِ خدا فراخواندى، وبه برپادارىِ حدودِ الهى ، و طاعتِ معبود امر نمودى ، و از پلیدى ها و سرکشى نهى فرمودى، ولى آنهابه ستم ودشمنى رویاروىِ تو قرار گرفتند.

پس تو نیزباآنان به جهاد برخاستى پس ازآنکه(حقّ را)به آنان گوشزد نمودى، و حجّت را بر آنها مؤکّد فرمودى، ولى عهد و پیمان وبیعت تو را شکستند،و بر پروردگار تو و جدّت  خشم کردند و با تو ستیز آغازیدند، پس برزخم زبانها وضربه ها ایستادگی کردی، ولشکریان  فاجر رادرهم کوبیدی، ودرگَرد وغُبار ِنبرد فرو رفتى، وچنان  با ذوالفقار جنگیدى، که  گویا علىّ مرتضى هستى.

پس چون توراباقلبىمطمئن،بدون ترس وهراس یافتند،شر و ِمکر وحیله شان را برتو برافراشتند وازدر ِنیـرنگ وفسادباتو قتال نمودند، وآن ملعون لشکریانش رافرمان داد، تاتورا ازآب واستفاده آن منع نمودند،وترابه جنگ کشاندند ، ودر جنگ برتو شتافتند، و تورا با تیرهاوسنگها زدند، وبراى  استیصال وناچار نمودن تو دست دراز کردند، و احترام ترا حفظ نکردند، وازهیچ گناهى درموردتوخوددارى ننمودند، چه درکشتن آنهادوستانت را، و چه درغارت اثاثیه خیمه هایت، (بارى)تودرگَرد وغُبارهاى جنگ پیش تاختى، وآزارواذیّتهاى فراوانى تحمّل نمودى، آنچنانکه  فرشتگانِ  آسمانها ازصبر و شکیبائى توبه شگفت آمدند

پس دشمنان از همه  طرف  به  تو هجوم آوردند، و تورا به سبب زخم ها و جراحتها ناتوان نمودند، و میان تو وشب مانع شدند(نگذاشتند کارت تا شب به طول انجامد)،درحالیکه برای تو یاوری نمانده بود.و توحسابگر(عمل خویش براى خدا)و صبوربودى، اززنان وفرزندانت دفاع وحمایت مینمودى، تاآنکه تورااز اسبِ سوارى ات سرنگون نمودند، پس بابدن مجروح برزمین سقوط کردى، درحالیکه اسبها تورابا سُم هاى  خویش کوبیدند،وسرکشان باشمشیرهاى تیزِشان برفرازت شدند.

 پیشانىِ تو به عرقِ مرگ مرطوب شد، وبه راست وچپ کشیده و جمع می شدی(وبه خود می پیچیدی)  ، پس گوشـه نظرى به جانب خِیام و حَرَمَت گرداندى، در حالیکه از زنان و فرزندانت(روگردانده)به خویش مشـغول بودى ، اسبت گریزان به سوی خیمه ها شتافت، شیـهه کشان و گریـان،پس چون بانوانِ حَرَم اسبِ تیز پاى تو را شرمسار بدیدند، و زینِ تورابراو واژگونه یافتند، ازپسِ پرده ها(ىِ خیمه) خارج شدند،درحالیکه  گیسوان برگونه هاپراکنده نمودند، بر رخسارها سیلی مى زدندو نقاب ازچهره هاافکنده بودند، وبصداى  بلندشیون میزدند،وازاوجِ عزّت به حضیض ذلّت درافتاده بودند،وبه سوىِ قتلگاه تو مى شتافتند ”…

مطالب مرتبط:
الگوهای من
 • زندگــی پیشــوایــان
 • یـــاران پیشــوایــان
 • دیگر بزرگــان
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
باورهای من
 • زندگــی پیشــوایــان
 • یـــاران پیشــوایــان
 • دیگر بزرگــان
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • خـــداوند
 • خلقـــت
 • پیـــامبران
 • نمـــــاز
 • حـــج
 • امــــر بــه معـــروف
 • قیـــامت
 • مـــرگ
 • بــــرزخ
 • بهشت
جستجو کنید
همیاری خیرخواهانه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
Ali ibn Abi Talib

Ali ibn Abi Talib

A part of Ali ibn Abi Talib (as)’s last will to his sons Hassan (as) and Hussain (as) after the attempt on his life by a stab from Ibn Muljam: “My advice to you is to be conscious of God. Do not yearn for this world, even though it may run after you. Do not […]

that night

that night

The verses of chapter 96 of the Quran apparently show that the Night of Ordainment or Power (Laylatul Qadr) was not specifically restricted to the time of the descent of the Quran and the period of the call of the Messenger of Islam, but rather that it repeats annually until the end of this world. […]

oh Gad …

oh Gad …

Ali ibn Hussain’s (as) prayer for the month of Ramadan: “…Give us success in this month to tighten our bonds of kin with devotion and gifts, attend to our neighbors with bestowal and giving, rid our possessions from claims, and purify them through paying the alms; (Give us success to) go back to him who […]