بر اساس روایات رسیده از از رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام)، ماه رمضان بهترين ماهها و ساعاتش بهترين ساعات است1. پس شایسته است که انسان این ماه را بزرگ بدارد و اوقات شریف آن را صرف انجام بهترین اعمال نماید. اما این مسئله مهم چگونه محقق می شود؟ بجاست پاسخ این سوال را ار خود آن بزرگواران جویا شویم.

هنگامی که ماه مبارک رمضان فرا می رسید، حضرت امام سجاد (علیه السلام) چنین دعا می فرمودند:

“… سپاس خدایى را كه ماه خود يعنى ماه رمضان، ماه روزه، و ماه اسلام، و ماه پاكيزگى، و ماه آزمايش و تصفيه و ماه بپاخاستن براى نماز را يكى از راههاى احسان قرار داد: چنان ماهى كه قرآن در آن فرو فرستاده شد، در حالى كه براى مردم راهنما (از گمراهى) و نشانه ‏هاى آشكار رهبرى، و جدا كننده ميان حق و باطل است. پس برترى آن بر ماههاى ديگر را به سبب حرمتها و گرامى داشتنهاى بسيار و فضائل و برترى‏هاى آشكار كه براى آن قرار داد، روشن گردانيد. از اين رو در آن ماه، براى بزرگ داشتن آن، چيزى را كه در ماههاى ديگر حلال كرده، حرام كرد، و براى گرامى داشتن آن، خوردنيها و آشاميدنيها را در آن منع فرمود…

…خدايا! بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و آلش (علیهم السلام) درود فرست، و شناخت فضل اين ماه، و بزرگ داشتن حرمت آن، و خوددارى از آنچه در آن منع كرده‏اى را به ما الهام نما، و ما را به روزه داشتن آن بوسيله نگه داشتن اعضاء از گناهانت، و بكار بردن آنها در آنچه تو را خشنود می سازد، يارى ده، تا با گوشهاى خود به سخن لغو و بیهوده گوش ندهیم، و با چشمهایمان به تماشای لهوى نشتابيم، و دستهایمان را به حرامى نگشائيم، و گامهایمان را در امر ممنوعى پيش نگذاريم، و شكمهایمان جز آنچه حلال ساخته‏اى در خود جاى ندهد، و زبانهامان جز به آنچه تو گفته ای گويا نشود، و جز در كارى كه به ثواب تو نزديك سازد زحمت نكشيم، و جز آنچه از عقاب تو نگاه دارد فرا نگيريم، آنگاه همه آن اعمال ما را از خودنمایی رياكاران و شهرت‏خواهى شهرت‏طلبان خالص و پاك گردان، بطورى كه احدى غير از تو را در آن شريك نگردانيم و جز تو، در آن، مرادى نداشته باشيم.

خدايا! بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و آلش (علیهم السلام) درود فرست، و ما را در اين ماه بر اوقات نمازهاى پنجگانه، به نحوى كه حدودش را معين نمودى و واجباتش كه مقرر داشته‏اى و شروطش كه تعيين نموده‏اى و اوقاتش كه معين فرموده‏اى، واقف ساز، و ما را در نماز همچون كسانى قرار ده كه مراتب شايسته آن را دريافته و اركان آن را نگه می دارند، و آن را در اوقات خود به همان طريقى كه بنده و فرستاده تو (صلی الله علیه و آله و سلم) در ركوع و سجود و همه فضيلتها و درجات رفيعش سنت قرار داده، با كاملترين طهارت و پاكى، و رساترين خشوع و فروتنى به جا آورنده‏اند. و ما را در اين ماه موفق دار كه بوسيله بر و احسان، به خويشان خود بپيونديم، و با انعام و بخشش به همسايگان خود رسيدگى نمائيم، و اموالمان را از مظالم (آنچه از راه ظلم و ستم به دست آمده) و حقوق پاک نماییم، و با بيرون كردن زكات، آن را پاك گردانيم، و به آن كس که از ما دورى گزیده باز گرديم، و درباره آنكه بر ما ستم كرده انصاف دهيم، و با آنكه با ما دشمنى كرده آشتى كنيم، مگر آن كس كه دشمنى با او بخاطر تو بوده است، زيرا او دشمنى است كه ما با او دوستى نمى‏كنيم، و حزبى است كه با او از روى دل دوستى نمى‏‌كنيم. و ما را توفيق ده بر اينكه در اين ماه به تو تقرب جویيم، بوسيله اعمال شايسته‏اى كه ما را به آن از گناهان پاك گردانى، و با حفظ كردن از اينكه بخواهيم كردارهاى ناشايسته را از سر گيريم..”2

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه خدا، ماه رحمت و آمرزش و بهار قرآن

بر همه مسلمانان جهان مبارك باد.

پاورقی:

  1. 1-امالى شيخ صدوق، صفحه 93
  2. 2-فرازهایی از دعای 44 صحیفه سجادیه