از توصیه‌های آخرین ذخیره خداوند به پیروان ایشان آنست که برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنند، چرا که گشایش امور آنها در همین دعا کردن است.1 طبق روایات رسیده از ناحیه معصومین، شب نیمه شعبان از شبهای پرفضیلت سال است و طلب مغفرت و دعا در آن بسیار توصیه شده است.2

پس چه نیکوست با زمزمه‌ی خالصانه و خاضعانه دعای فرج3 که خواندن آن در تمامی ایام سال توصیه شده است، 4در این شبِ خاص که کانون توجهات به سوی امام غایب از نظرها و مولود روز 15 شعبان است، در عمل به توصیه آن امام و گشایش امور همت گماریم.

به منظور همنوا شدن برای خواندن دعای فرج، نمانوای این دعا همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی از طریق این لینک قابل دسترسی است.

پاورقی‌ها:

  1. 1- و أکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم‏ (کمال الدین، جلد 2، صفحه 485).
  2. 2- مفاتیح الجنان، مرحوم محدث شیخ عباس قمی.
  3. 3- مطلع این دعا عبارت “اللهم کن لولیک …” است که اصطلاحا به دعای فرج مشهور شده است.
  4. 4- کافی، جلد 4، صفحه 162.