خدای مسلمین – خدای مسیحیان
  1. Home
  2. »
  3. Uncategorized @fa
  4. »
  5. خدای مسلمین – خدای مسیحیان

خدای مسلمین – خدای مسیحیان

متن سوال:

آیا خدای مسلمین با خدای مسیحیان یکی است؟

متن جواب:

در پاسخ به ذکر عده ای از آیات قرآنی که بیانگر عقیده مسلمانان نسبت به ذات مقدس خداوند است می پردازیم . البته لازم به تذکر است که اصل خداشناسی و براهین آن ، اصلی عقلی است و قرآن نیز بر آن صحه می گذارد و ما در این قسمت تنها به ذکر برخی نتایج عقلی در مسأله خداشناسی بسنده کرده ایم که البته قرآن نیز آنها را برای ما یادآوری نموده و مورد تأیید قرار داده است :

الف ) ‘‘ بگو: خداوند، یکتا و یگانه است ‘‘(1) – ‘‘ . . . همتایى در حکومت و مالکیت ندارد، . . .’‘(2) . در نتیجه خداوند یگانه است و شریک ندارد.

 ب ) ‘‘ گفتند: ‘‘ خداوند فرزندى براى خود انتخاب کرده است‏’‘! ، ( او از هر عیب و نقص و احتیاجى) منزه است! ! او بى‏نیاز است! از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است! شما هیچ‏گونه دلیلى بر این ادعا ندارید! آیا به خدا نسبتى مى‏دهید که نمى‏دانید؟! ‘‘(3) – ‘‘ (هرگز) نزاد، و زاده نشد،’‘(4) . پس خداوند نه فرزند دارد و نه خود فرزند کسی است و از هر عیب و نقصی پاک و منزه است .

ج ) ‘‘ . . . خدا بر همه چیز تواناست. ‘‘(5) . لذا خداوند دارای قدرتی بی پایان است .

د ) ‘‘ . . . خداوندى که از غیب آگاه است و به اندازه سنگینى ذره‏اى در آسمانها و زمین از علم او دور نخواهد ماند و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر . . .  ‘‘(6) . علم خداوند همه چیز را در بر میگیرد .

ه ) ‘‘ خداوندى است که همه نیازمندان قصد او مى‏کنند ؛’‘ (7) . بنابر این نه تنها خداوند از همگان بی نیاز است ، بلکه همه نیازمندان به درگاه او روی می آورند .

و ) ‘‘ خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیا است. ‘‘(8) . در نتیجه خداوند خالق همه موجودات است .

ز) ‘‘ . . . هیچ چیز همانند او نیست . . . ‘‘(9) . پس خداوند را نمی توان به هیچ یک از مخلوقاتش تشبیه نمود .

بنابر این پرودگاری که مسلمانان دل در گروی محبت او دارند ، خالق همه چیز و همه کس است ، اما نه زائیده کسی است و نه شخصی فرزند و زائیده شده اوست . خدای مسلمین قدرتی بی منتها دارد و هیچ چیز از دانش و علم او مخفی نیست . او نه تنها منزه از هرگونه نقص و نیازی است ، بلکه تمامی نیازمندان روی به درگاه او می آورند و خواسته خویش را از او می خواهند . او یکتاست و برای او مثل و همانندی وجود ندارد تا بخواهد شریکش باشد .  و لذا در یک کلام ، او را نمی توان به هیچ چیز تشبیه کرد ، چرا که همه مخلوق اویند و خالق را نمی توان به آفریدگانش تشبیه نمود .

مطالب مرتبط:
جستجو کنید...
مقالات اخیر
همیاری خیرخواهانه شما
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *